Akademski konkurs Bela

Победници академског конкурса

Прво место

Милијана Марић

Шумарски факултет
Универзитета у Београду

Утицај климатских промена
на отицање у сливу реке Скрапеж

Друго место

 Димитрије Петровић

Правни факултет
Универзитета у Београду

Право климатских промена – постојећи правни оквир и Европски зелени договор

Треће место

Драгана Николић

 Географски факултет
Универзитета у Београду

Телеконекције (ENSO и NAO) у светлу климатских промена и њихов утицај на светску привреду