Академски конкурс

У оквиру пројекта ЕкоКон – Сва лица климатских промена удружење Екогенеза
у партнерству са удружењем Дете – заштитник планете

 

расписује

 

 КОНКУРС ЗА СТРУЧНЕ РАДОВЕ СТУДЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

 

Позивамо све студенте уписане на факултете и високе школе Републике Србије да учествују у нашем конкурсу за стручне радове из области климатских промена и представе нам досадашња научна сазнања о овом глобалном проблему из различитих области струке. Желимо да сазнамо да ли и како климатске промене утичу на вашу област усавршавања и истраживања, али и да ли делатности у вашој области утичу на климатске промене. Изненадите нас откривањем неке области која има битан утицај на климатске промене или трпи због ефеката истих, а којој није посвећено довољно пажње.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ

Право учешћа имају сви грађани који тренутно имају статус студента (основних академских, струковних, специјалистичких или мастер студија) у било којој акредитованој високообразовној институцији у Србији или су дипломирали после 1. септембра 2019. године.

Радови не морају бити наменски написани за овај конкурс. У случају слања претходно објављених радова потребно је поред наслова ставити ознаку за фусноту која ће садржати додатне информације (где је и када рад објављен и навести ако је део већег научног пројекта).

Радови могу бити и у форми постера.

Приликом припреме рада придржавати се правила Кодекса понашања у научноистраживачком раду (Национални савет за науку и технолошки развој, 2018. године).

 

 УПУТСТВА ЗА ФОРМАТИРАЊЕ ТЕКСТА

 

Примају се искључиво текстови написани на српском језику, максималне дужине до 6.000 речи, фонт Тimes New Roman, величина 12 pt, поднаслови величине 14 pt, проред 1,5 pt, стандардне маргине (са свих страна по 2,5 cm), обострано поравнање (Justify), формат странице А4. Користити српске наводнике („”).

Сажетак (апстракт), позициониран одмах испод наслова, треба да буде написан на српском језику и садржи до 250 речи. Испод сажетка је потребно навести до 10 кључних речи.

Навођење извора (референци) у тексту и литератури радити у складу са AПА стилом (APA – American Psychological Association).*

 

 УПУТСТВА ЗА ПОСТЕР

 

Примају се искључиво постери на српском језику, формата Б1 (707 x 1000 mm), вертикално оријентисани, фонт Helvetica, максималне дужине до 400 речи, величина слова 24 pt, поднаслови 34-38 pt и наслов 80 pt, резолуције најмање 150 dpi.

Постере слати у формату Б1, припремљене за штампу као .pdf датотеку. Штампање постера је у надлежности Организатора.

Уз рад ОБАВЕЗНО је доставити и насловну страну која садржи следеће податке:

  1. Наслов рада
  2. Име, презиме, имејл адреса и број телефона аутора
  3. Назив факултета и место
  4. Врста студија (струковне, основне академске, мастер академске и сл.), назив студијског програма и година студија.
  5. За рад у облику постера уз насловну страну приложити и апстракт форматиран према упутствима за радове.

Слањем текста аутор прихвата да ће исти, у случају прихватања, проћи неопходно уређивање и коректуру.

Учесници су сагласни да се њихово име и презиме може од стране Организатора објавити јавно, а сви остали подаци који се у оквиру овог Конкурса прикупе биће третирани на начин који прописује Закон о заштити података о личности.

Радови који не испуњавају пропозиције конкурса или стигну након прописаног рока неће бити узети у разматрање.

 

Радове слати у .doc/.docx формату на:

strucni.radovi@ekogeneza.org  

 уз обавезно именовање фајла на следећи начин: 

име_презиме

Рок за слање радова је првобитно био 30. 09. 2020. године, али је продужен до 15. 10. 2020. године.

Стручна комисија ће одабрати 15 најуспешнијих радова. Аутори осам првопласираних ће бити позвани да своје радове представе на конференцији ЕкоКон – Сва лица климатских промена у новембру 2020. године у Београду, док ће преосталих седам бити гости ЕкоКон-а и добити сертификате о учешћу.

Радови у облику постера ће бити изложени у холу испред конференцијске сале.

Апстракти свих радова који буду испунили услове Конкурса биће објављени у електронском издању „Зборника сажетака”, а по жељи аутора могу бити објављени и радови у целости на порталу ЕкоБлог.

За све додатне информације можете контактирати са нама путем сајта ekokon.ekogeneza.org, на имејл strucni.radovi@ekogeneza.org или се обратите директно координаторки конкурса Милици Илић путем имејла milica.ilic@ekogeneza.org .

Пројекат ЕкоКон – Сва лица климатских промена реализује удружење Екогенеза у партнерству са удружењем Дете – заштитник планете уз финансијску подршку Министарства заштите животне средине.

* Навођење извора (референци)

Цитирање унутар текста:

Код АПА стила извор који користимо се наводи унутар текста, тако што се елементи (аутор, година издања) наводе у заградама и одвајају зарезом. Цитирани извори се наводе на крају реченице, непосредно пре тачке.

„Зелена инфраструктура обухвата зелене просторе урбаних подручја различитих типова (парк, сквер, дрворед и др.) јавног, односно, приватног власништва (Црнчевић & Секулић, 2012).“

Цитирање научних чланака као извора у листи референци:

Презиме аутора, иницијал(и) имена, & презиме, иницијал(и) (година издања). Наслов чланка. Име часописа, волумен, опсег страна. DOI број (ако DOI није доступан користити URL сајта)

Црнчевић, Т. & Секулић, М. (2013). Зелени кровови у контексту климатских промена – преглед нових искустава. Архитектура и урбанизам, 36, 57–67. doi: 10.5937/arhurb1236057C

Цитирање књига као извора у листи референци:

Презиме аутора, иницијал(и) имена. (година издања). Наслов дела. Место издања: назив издавача.

Ђукић, А. (2016). Концепт паметног града као одговор на климатске промене. Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије.

Ако постоји више од седам аутора, наводи се првих шест, затим се пишу три тачке, и на крају се наводи последњи аутор.

Цитирање веб сајтова као извора у листи референци:

Презиме аутора, иницијал(и) имена. (година креирања или последње промене). Наслов дела. Датум преузимања садржаја, са: URL сајта.

Аутор може бити и организација/корпорација, а уколико аутор није познат, пише се прво наслов дела, па годиња креирања и датум преузимања садржаја.

Агенција за заштиту животне средине – Министарство заштите животне средине. (2018). Климатске промене – истина или лаж? Преузето 22 August 2020, са: http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=203&id=210&akcija=showXlinked

За све остале неспецифичне изворе молимо вас потражите правилан облик цитирања на следећем линку.